ਮੰਤਰੀ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਹੋਏ ਸਖ਼ਤ, ਬੋਲੇ-ਕਿਸੇ ਵਹਿਮ 'ਚ ਨਾ ਰਹਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਜਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਆ ਮੈਂ'