ਥਾਈਲੈਂਡ 'ਚ ਫਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਟਹਲ ਵਰਗਾ ਦਿੱਖਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਫਲ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇਸ ਦਾ ਸੁਆਦ