15-15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ’ਚ ਜ਼ਮੀਰ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਜਲਦ ਸੀਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਗੇ : ਸੁੱਖੂ