'ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਲੇ ਪਰੌਂਠੇ' ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਕੈਮਰੇ ਮੂਹਰੇ ਆਇਆ ਢਾਬੇ ਦਾ ਮਾਲਕ