ਮਾਂ ਚਰਨ ਕੌਰ ਨੇ ਛੋਟੇ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਕੱਟਿਆ ਕੇਕ, ਬਾਪੂ ਬਲਕੌਰ ਸਣੇ ਸਾਥੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇੰਝ ਮਨਾਇਆ ਜਸ਼ਨ